Lloc web i intranet del gabinet C.B. Expertise Comptable

Imatge
Portada de CB Expertise Comptable

Degut a una competència cada vegada major i una certa desestabilització del mercat arran de la irrupció d'Internet, era crucial per la societat CB Expertise Comptable, present a Bolquera a l'Alta Cerdanya, i a Cabestany (Mas Gueridó), prop de Perpinyà, al Rosselló, ser present a la Web.

Els dirigents tenien per cor de proveir-se d'un disseny gràfic en continuïtat amb els elements d'identitat gràfica ja existents. D'aquests aspectes, i també l'estudi d'ergonomia, se'n va fer càrrer [Sographik] (http://sographik.com/).

El lloc té per objectius presentar les activitats i les missions dels dos gabinets, i de proveir als clients (potencials o no) la informació rellevant, a través d'una secció d'actualitats, i de l'enviament d'un butlletí d'informacions (newsletter). El client potencial pot contactar fàcilment amb els dirigents mitjançant un formulari detallat.

El lloc és multilingüe. La part en català té per objectiu atraure els clients del Sud que desitjarien implantar-se a Catalunya Nord.

Dins una òptica de millora de la productivitat, una part «intranet» permet de moment de posar a disposició documents i dates de venciment pel client; és probable que l'empresa desitgi fer evoluar aquestes eines i demani el desenvolupament de més programari a finalitat empresarial.