Vés al contingut

Gestió de preguntes en temps real

Imatge
Signe d'interrogació (https://openclipart.org/detail/280803/slightly-styled-question-mark)

Construcció d'una plataforma en Drupal 8 per moderar en temps real les preguntes fetes durant una emissió:

  • Les preguntes que fan els oients des d'una web distant són enviades per servei web (crides REST que exploten la interfície proveïda per JSON API).
  • Quan una nova pregunta és creada, Drupal notifica un servidor de websocket (en aquest cas construït amb Ratchet) gràcies a la biblioteca de missatgeria asíncrona ZMQ.
  • Les preguntes són rebudes en temps real sobre la interfície d'administració (websocket), que recórre àmpliament a JavaScript per ordenar les preguntes, arxivar-les, suprimir-les, enviar-les cap al plató o assenyar-les. De nou, les crides AJAX es basen sobre JSON API (d'ara endavant integrat al cor de Drupal 8).
  • La visualització al plató és actualitzada en temps real, gràcies a l'arribada de missatges via una altra websocket (Web Application Messaging Protocol o WAMP, seguint un model de publicació-abonament (publish-subscribe, PubSub)).