Vés al contingut

Realitzacions

Gestió de preguntes en temps real

Construcció d'una plataforma en Drupal 8 per moderar en temps real les preguntes fetes durant una emissió:

  • Les preguntes que fan els oients des d'una web distant són enviades per servei web (crides REST que exploten la interfície proveïda per JSON API).
  • Quan una nova pregunta és creada, Drupal notifica un servidor de websocket (en aquest cas construït amb Ratchet) gràcies a la biblioteca de missatgeria asíncrona ZMQ.
  • Les preguntes són rebudes en temps real sobre la interfície d'administració (websocket), que recórre àmpliament a JavaScript per ordenar les preguntes, arxivar-les, suprimir-les, enviar-les cap al plató o assenyar-les.

Desenvolupament Drupal

Realització de treballs de desenvolupament personalitzats, ajustats a les necessitats de l'ofici del client. Alguns exemples:

  • Manteniment de la plataforma d'una xarxa d'emmagatzematge en lliure servei: functionalitats de cartografia avançades, adaptació de la lògica de negoci, sincronització entre «back office» i webs a destinació dels clients, etc.
  • Manteniment d'una plataforma (multi-site) en Drupal 7 per unitats de recerca científica.

Manipulació de dades biològiques

Per organitzacions com Bioversity International o el CIRAD, intervinc sobre llocs web existents, o creo noves webs, per la gestió de dades biològiques in situ i ex situ. Això requereix en particular la migració de dades, amb eines com Migrate, i a vegades fer el pont amb fonts de dades utilitzades dins aquest àmbit, com ara bases de dades que utilitzen l'esquema Chado — raó per la qual es va crear un nou mòdul.

Desenvolupament Drupal

Realització de treballs de desenvolupament personalitzats, ajustats a les necessitats de l'ofici del client. Alguns exemples:

  • Gestió d'enquestes de satisfacció per un establiment d'ensenyament secundari que prepara a les professions marítimes. No n'hi havia prou amb el mòdul Webform: en particular era necessari poder gestionar campanyes d'una manera específica, importar participants i assegurar-se que només poguéssin votar una vegada, i de manera anònima. L'estructura de les enquestes tenia un format determinat, i calia oferir estadístiques que responien a regles precises. Per aquest projecte s'ha utilitzat abastament el sistema d'entitats de Drupal.