Realitzacions

Galàxia de llocs web per un editor de sanitat

Direcció tècnica i desenvolupament sobre el projecte d'una galàxia de llocs web en Drupal 7 per un editor de sanitat. Cada revista, dedicada a una especialitat medical, té el seu propi lloc web. Els diferents llocs són massa dissemblants per considerar l'ús del mòdul Domain Access, però comparteixen una part molt gran del codi i de la configuració. Per això, vàrem optar per una instal·lació múltiple dels llocs (multi-sites). Tots els llocs comparteixen la mateixa plataforma i un únic perfil d'instal·lació.

Lloc web i intranet del gabinet C.B. Expertise Comptable

Degut a una competència cada vegada major i una certa desestabilització del mercat arran de la irrupció d'Internet, era crucial per la societat CB Expertise Comptable, present a Bolquera a l'Alta Cerdanya, i a Cabestany (Mas Gueridó), prop de Perpinyà, al Rosselló, ser present a la Web.

Els dirigents tenien per cor de proveir-se d'un disseny gràfic en continuïtat amb els elements d'identitat gràfica ja existents. D'aquests aspectes, i també l'estudi d'ergonomia, se'n va fer càrrer [Sographik] (http://sographik.com/).